วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

โปรอมตะ แก้แล้ว

กดเล้ย
- แตกไฟล์
- เข้าไปที่โฟเดอร์ Xshot
- มองหาโฟเดอร์ System แล้วเปลี่ยนชื่องเป็น System2
- นำ System ของเราไปใส่ไว้ในโฟเดอร์ Xshot
- นำตัว AlGoRiThm Crack V.2 ไปใส่ในโฟเดอร์ Xshot
- จากนั้นเปิด MAT Automaton และเปิด AlGoRiThm Crack V.2
- เมื่อเปิด AlGoRiThm Crack V.2 แล้ว เลือกที่ ข้ามแพท Xshot
- แล้วก็เลือกเซิฟเวอร์เข้าเกมส์เกมส์ครับ
- เมื่อเข้าเกมส์ถึงหน้าล็อกอิน ให้พับจอเกมส์ลงมา
- แล้วเปิดโปร PxT
- เมื่อเปิดโปร PxT แล้วให้กด Home 1 ครั้งเพื่อบายพาส
- แล้วเข้าเกมส์ เมื่อถึงหน้าล็อบบี้ ให้รีบพับจอมาดูที่โปร PxT
- กด ปิดอาการหลุด 1 ครั้ง
- แล้วกด เปิดอาการหลุด 1 ครั้ง
- จากนั้นให้รีบเข้าห้องแลกกดเริ่มเกมส์ทันที
- หลังจากที่เริ่มเกมส์แล้วให้พับจอมากด ปิดอาการหลุด 1 ครั้ง
- เพียงแค่นี้ครับ จบหลักสูตร ^^

2 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ดีดีดีดี

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ดีดีดีดีดีดีดีดีค๊ะ.........